Imetys – itkuista sujuvaksi

Imetys ja sen sujuvuus on yksi lempiaiheistamme ja lähellä sydäntämme. Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin haasteita, josta imetysongelmat tavallisesti johtuvat. Lisäksi kerromme imetysongelmien hoitomahdollisuuksista.

Imetys ei ole aina ruusuista

Imetys on yksi varhaisen vuorovaikutuksen luonnollisimmista asioista. Tämä on ihanaa, mutta voi luoda vastasyntyneen vauvan äidille suuriakin paineita. Monet äidit luulevat, että on itsestäänselvyys, että imetys aina toimii ongelmitta, ja että vika on heissä, mikäli se ei sujukaan täysin odotusten mukaisesti.

Totuus on kuitenkin se, että suurella osalla vastasyntyneiden äideistä on jonkinlaisia vaikeuksia imetyksen alkuaikoina, erityisesti ensisynnyttäjillä.

Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi:

 • vauvan imuotteeseen
 • äidin kipuun ja rinnanpäiden rikkoutumiseen imetyksen aikana
 • imetysasentoihin
 • toisen rinnan suosimiseen
 • vauvan hitaaseen painonnousuun
 • niukkaan maidontuotantoon

Mitä avuksi, jos imetys ei suju?

Asiantunteva imetysohjaaja voi auttaa monissakin ongelmissa. Esimerkiksi neuvolan, Imetystuki ry:n tai yksityisen imetysohjaajan puoleen kannattakin kääntyä, mikäli ongelmia esiintyy. Imetysohjauksella ei kuitenkaan aina saada helpotusta kaikkiin ongelmiin vaan se vaatii oheen myös esimerkiksi vauvan kehossa ilmenevien jännitysten ja kireyksien hoitamista.

Ongelmat imetyksen kanssa ovat hyvin tavallinen syy tuoda vauva vastaanotolle osteopatiaan tai vauvahierontaan. Kokemuksemme mukaan suuri osa imetysongelmista johtuvat synnytyksen aiheuttamista vauvan kehossa olevista erilaisista jännitystiloista. Syntymä on vauvalle hyvin voimakas kokemus, joka usein jättää jälkensä vauvan herkkään kehoon erilaisina kehon jännityksinä.

Imetysongelmien taustalla sittenkin jännitykset vauvan kehossa?

Imetys ei aina suju ongelmitta. Ongelmat voivat selittyä vauvan kehossa olevilla erilaisilla jännitystiloilla, joita synnytys voimakkaana kokemuksena voi vauvalle aiheuttaa.

Syytätkö kehoasi epäonnistuneesta tai kivuliaasta imetyksestä? Älä turhaan! Imetysongelmien taustalla voivat olla vauvan kehossa olevat erilaiset jännitystilat. Syntymä on vauvalle hyvin voimakas kokemus, joka usein jättää jälkensä vauvan herkkään kehoon erilaisina kehon jännityksinä. Jännityksiä kehittyy erityisesti, mikäli synnytysprosessissa on ollut mitä tahansa erityistä esimerkiksi:

 • hyvin pitkäkestoinen synnytys
 • hyvin nopea synnytys
 • napanuora vauvan kaulan ympärillä
 • perätila
 • sektio
 • imukuppiavusteinen synnytys

Myös vauvan tarjonta ja ns. lähtöasento vaikuttavat siihen, minne ja miten jännityksiä jää vauvan kehoon.

Lievätkin jännitykset ja väänteet esimerkiksi niskan, kallonpohjan, suun, leuan, rintakehän, selän tai lantion alueella voivat vaikeuttaa imetystä. Jännitykset vaikuttavat mm. imetysasentoihin, imemiseen tarvittavien lihasten toimintaan hermoston kautta sekä suun avautumiseen. Näitä jännityksiä hoidetaan osteopaatin tai aiheeseen perehtyneen vauvahierontaa tekevän ammattilaisen vastaanotolla.

Tavallinen ongelma edellisten lisäksi on kireä huuli- ja/tai kielijänne. Rajatapauksissa, joissa jännettä/jänteitä ei leikata, voi hoidon myötä saada jänteen ja suun alueen joustavammaksi, ja näin helpottaa imetystä.

Osteopatiasta on myös apua huuli- ja /tai kielijänteen leikkauksen jälkihoidossa. Nykyään monet lastenlääkärit lähettävätkin vauvan osteopaatille operaation jälkihoitoon.

Myös äidin hoitaminen edistää imetystä

Nyt kun olemme pureutuneet imetyksen ongelmiin ja niiden hoitamiseen vauvan kehossa esiintyvien jännitysten kautta, on luonnollista siirtyä tarkastelemaan äidin hyvinvointia, ja sen vaikutuksia imetykseen. Myös äidin hoitaminen tuo nimittäin imetystilanteisiin helpotusta, sillä vauvakin voi hyötyä siitä, että äitiäkin hoidetaan.

Imetys aiheuttaa usein äidille erilaisia kipu- ja jännitystiloja, erityisesti jos imetyksen kanssa on ongelmia. Seuraavaksi luettelemmekin tavallisimpia äidin hyvinvointiin liittyviä seikkoja, joilla voi olla merkittäväkin vaikutus imetysongelmien synnylle:

Äidin ergonomia unohtuu ja kärsii usein, kun hänen tärkein prioriteettinsa on, että vauva saa vatsan täyteen. Äidin kivut, kireydet ja jännitykset vaikuttavat imetystilanteeseen myös vauvaan, joka on herkkä aistimaan äidin olotilaa.

Äidin rintakehän ja hartia-alueen jännitykset voivat myös vaikuttaa imetykseen vaikuttamalla maidontuotantoon.

Äidin kokema stressi (joko imetyksen haasteista tai muusta elämästä johtuva) voi vähentää maidon määrää ja herumisrefleksiä. Maidon väheneminen ja herumisrefleksin heikkeneminen taas aiheuttavat lisää stressiä, jolloin ikävä kierre on valmis.

Rohkeasti hakemaan apua imetysongelmiin

Mikäli imetyksen kanssa on ongelmia, kannattaa osteopatia sekä vauvahieronta pitää mielessä yhtenä keinona löytää tilanteeseen helpotusta. Pyrkimyksenä on rauhallinen, toimiva ja nautinnollinen imetys – sekä vauvan että äidin näkökulmasta.

Äiti ja vauva voivat tulla osteopatian ensikäynnille myös yhdessä niin, että molempia hoidetaan samalla vastaanottokäynnillä. Käynnin aikana edetään vauvan ja äidin ehdoilla, ja hoitoaika jakaantuu tilanteen ja tarpeen mukaan. Äidin hoidon voi tarvittaessa keskeyttää, mikäli tulee tarve imettää tms. Eli rennoin mielin ja tilanteen mukaan mennään!

Käynnille voi tulla heti synnytyksen jälkeen, tai vasta joidenkin kuukausien jälkeen: äidin ja vauvan yhteiselle osteopatiakäynnille ei ole ala- eikä yläikärajaa.

Similar Posts

Vastaa