moto1

Moto-kerhot

– liikuntaharrastus kuuluu kaikille!

 

Mikä on moto-kerho?moto2

Ryhmäkokemuksia, motorista oppimista, onnistumisen riemua! Niistä on moto-kerhot tehty.

Moto-kerho on liikuntaleikkikerho, joka sopii kaikille lapsille. Moto-kerhon keskeinen lähestymistapa on psykomotorinen. Tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja huomioida yksilölliset tarpeet sekä saada paljon onnistumisen kokemuksia yhdessä liikkuen. Ryhmiin otetaan enintään 10 lasta ja ryhmiä ohjaa kaksi psykomotoriikkaan perehtynyttä fysioterapiaopiskelijaa. 

 

Kenelle?

Moto-kerho sopii kaikille lapsille, mutta se on suunnattu erityisesti niille, jotka kaipaavat ryhmässä toimimisen kokemuksia tai omaan tahtiin tapahtuvaa oppimista. Mukaan ovat tervetulleita lapset, joilla on haasteita kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Tarkoituksena on antaa lapsille erityistukea motoristen taitojen kehittämiseen tai lasten fyysisen kunnon, sosiaalisten taitojen ja itseluottamuksen vahvistamiseen.

Syyskausi 2017 (syys-joulukuu)

Motokerho 4-7v.

Lauantaisin klo 10:00-10:45
9.9.-9.12.2017: 13 krt / 45min
Ohjaaja: Riia Turpela ja Mari Laine
Hinta: 285 €

 

Ikärajat: Lasten tuntien ikärajat ovat suosituksia ja niistä joustetaan lapsen tarpeiden mukaan.

Syyskauden 8 ensimmäistä kertaa (2.9.-28.10.) on suunnattu vain lapsille. Kauden viimeiset 5 kertaa (11.11.-9.12.) ovat yhteisiä lapsen ja vanhemman liikuntahetkiä.

 

Moto-kerhon info- ja tutustumistilaisuus
lauantaina 26.8.2017 klo 10:00

Järjestämme lauantaina 26.8.2017 klo 10:00-10:45 infotilaisuuden moto-kerhosta, johon kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Infotilaisuudessa pääsee moikkaamaan ohjaajia, tutustumaan tiloihin ja hieman peuhaamaankin. Tilaisuudessa ei ole ohjattua liikuntaa vaan se on tarkoitettu mahdollisuudeksi tutustua ympäristöön sekä jutustella ohjaajien kanssa.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mutta voit halutessasi laitaa meille sähköpostia.

 

Näin moto-kerho eroaa tavallisesta liikuntaleikkikerhosta:

 

Lapsi saa itse päättää, kuinka paljon osallistuu toimintaan.

Leikki- ja liikuntatarjonta luodaan sellaiseksi, että se houkuttelee lapsen mukaan. Jotkut lapset tarvitsevat enemmän aikaa sivusta katselemiseen ja osallistuvat kyllä toimintaan mukaan siinä vaiheessa, kun eivät tunne painetta tai pakkoa toimintaan. Tämä on lapselle hyvinkin voimaannuttavaa, sillä hän oppii ottamaan vastuuta omasta tekemisestään, tunnistamaan vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja sekä kokee olevansa itse toiminnan toteuttaja.

 

Ohjaajat luovat puitteet – toimintaimpulssit tulevat lapsilta.

Ohjaajat suunnittelevat tunnin teeman ja valitsevat leikkivälineet ja materiaalit sekä luovat rungon toiminnalle. Tämän jälkeen lasten itsenäisyys ja omat ideat saavat tilaa. Ohjaajat tarttuvat lapsen yllykkeisiin, osallistuvat leikkitapahtumaan ja kannustavat lapsia. Lapsen kokemus siitä, että hän itse saa olla oman toimintansa ohjaaja, kohottaa itsearvostuksen tunnetta. Lasten luovuutta ja ideoita tuetaan siinä määrin että toiminta pysyy kaikille turvallisena.

 

Lapset harjoittavat sosiaalisia taitojaan.

Harjoittelemme ryhmässä toimimista jokaisen omista lähtökohdista käsin. Ryhmätilanteet mahdollistavat sosiaaliset kokemukset ja näistä tilanteista oppimisen ilman, että ohjaajien tarvitsee kertoa lapsille sääntöjä. Lapset oppivat oman kokemuksen kautta, että toisten huomioonottaminen, sopiminen, välineiden käyttö yhdessä ovat välttämätöntä ja mahdollista. Ohjaajat varmistavat turvallisuuden tunneilla.

 

Motoristen taitojen kehittäminen.

Motoriikan ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää. Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, vaikka hänellä olisikin erilaisia vaikeuksia. Hänellä on muiden oikeuksiensa lisäksi oikeus myös liikunnan ja kaveruuden iloon. Lapsella on oikeus kehittyä ja harjaantua itselleen luontaisella tavalla eli toimimalla.

Lapsille ei tehdä esimerkiksi motorisia testejä vaan kaikki tapahtuu leikin kautta havainnoiden. Tarkoituksena ei ole puutteiden ja häiriöiden osoittaminen vaan tärkeää on myös tunnistaa lapsen kyvyt ja vahvuudet ja niiden varaan rakentaa myös haasteellisempien osa-alueiden harjoittaminen.

Tunnin leikeissä ja harjoituksissa otetaan huomioon niin karkeamotoriikka kuin hienomotoriikkakin. Myös kehokokemuksien saaminen on osa moto-kerhoa (kehotietoisuus, oman kehon hyväksyminen, aistikokemukset, kokemukset kehon ilmaisumahdollisuuksista).

 

Hauskuus, elämyksellisyys, kokemuksellisuus.

Etusijalla on sellainen elämys- ja kokemuspainotteinen liikunta, joka antaa lapselle mahdollisuuden tuntea itsensä ryhmän tärkeäksi jäseneksi ja joka tukee lapsen positiivista minäkäsitystä.

 

Yksilöllisyys – kehityksen seuranta yhteistyössä vanhempien kanssa

Ryhmiin otetaan enintään 10 lasta ja ryhmiä ohjaa kaksi psykomotoriikkaan perehtynyttä fysioterapiaopiskelijaa. Pienryhmä sekä kaksi ammattitaitoista ohjaajaa varmistavat lapsen yksilöllisyyden huomioimisen. Ohjaajat ovat vanhempien tavoitettavissa aina 15 minuuttia jokaisen tunnin jälkeen.

 

 

Ohjaajat:


mari-riia
Ohjaajat Mari ja Riia haluavat säilyttää lapsenmielisen uteliaisuuden maailmaa ja sen ihmeitä kohtaan. Molemmat ovat opinnoissaan tutustuneet psykomotoriikkaan sekä kerhojen ohjaamiseen lapsille.

Mari Laine (os. Fisk) on fysioterapia-opiskelija, joka tunnetaan iloisesta ja avoimesta luonteestaan. Mari uskoo positiivisen ohjauksen voimaan sekä aitoon kuunteluun ja läsnäoloon. Mari haluaakin juuri tukea lapsia löytämään vahvuuksiaan ja rakentamaan itseluottamustaan omana, ainutlaatuisena itsenään. Fyssariopintojen lisäksi Marilla on taustalla personal trainer -tutkinto.

Riia Turpela on fysioterapia-opiskelija, jolla on useamman vuoden ohjauskokemus sekä pitkä urheilutausta. Riia on innostava ja iloinen ohjaaja, joka nauttii lasten kanssa työskentelystä. Riian ohjaustavasta paistaa into tekemiseen ja hän tempaisee jokaisen mukaansa.

 

Kertomuksia moto-kerhosta: